Skip to content

BKW arbetsmarknadsdag på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Är du nyfiken på BIM som arbetsgivare? Kom och träffa oss på arbetsmarknadsdagen BKW på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm den 19 februari.

BKW är en årlig, branschspecifik arbetsmarknadsdag som anordnas av Bergs-, Kemi-, och Energi & Miljösektionen på KTH. Mässan äger rum på THS kårhus, Nymble, på Drottning Kristinas väg 15, Stockholm mellan kl. 10.00 – 16.00.

Besök oss gärna i vår monter under dagen så berättar vi mer om vår spännande arbetsplats, examensarbeten och framtida karriärmöjligheter hos oss på BIM.

Om du vill veta mer om mässan: https://www.thsbkw.com/

 

More news